Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2011

Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων

Ιουν.04, 2010 σε Νομοθετικές διατάξεις

Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α΄/2.6.2010)
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 7 του Συντάγματος ο παρών κώδικας νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, με τον οποίο κωδικοποιούνται οι ισχύουσες διατάξεις:
«ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Αντικείμενο
Ο παρών κώδικας έχει ως αντικείμενο την εφαρμογή μέτρων για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία. Προς το σκοπό αυτό, περιέχει γενικές αρχές σχετικά με την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων και την προστασία της υγείας και της ασφάλειας, την εξάλειψη των συντελεστών κινδύνου των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, την ενημέρωση, τη διαβούλευση, την ισόρροπη συμμετοχή, την κατάρτιση των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους, καθώς και τους κανόνες για την εφαρμογή των γενικών αυτών αρχών.

Προστασία εργαζομένων από τον καύσωνα

Για την αποφυγή θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων σε κλειστούς (μη κλιματιζόμενους) χώρους ή στο ύπαιθρο απαιτείται η λήψη των παρακάτω μέτρων:

 1. Αποφυγή εργασίας στο ύπαιθρο, ιδιαίτερα κατά τη θερμοκρασιακή αιχμή (12:00 – 16:00) Για να επιτευχθεί απαιτείται κατάλληλος προγραμματισμός των εργασιών. Σε περίπτωση που δε μπορεί να αποφευχθεί για λόγους λειτουργίας των εγκαταστάσεων, η εργασία να περιορίζεται χρονικά στο ελάχιστο δυνατό 
 2. Να καθορισθούν συχνά διαλείμματα 
 3. Να χορηγείται άφθονο δροσερό νερό 
 4. Όλοι οι εργαζόμενοι να παραμένουν, κατά το δυνατό, στους κλιματιζόμενους χώρους ή κάτω από σκίαστρο, ιδιαίτερα κατά τις 12:00 – 16:00 μ.μ. 
 5. Να αποφεύγεται η βαριά εργασία (π.χ. ανύψωση – μεταφορά βάρους άνω των 30 kg) 

ΟΜΑΔΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Εργαζόμενοι των παρακάτω κατηγοριών, χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας κατά τις ημέρες του καύσωνα (εργασία μόνον σε κλιματιζόμενους χώρους)
 • Καρδιοπαθείς – Υπερτασικοί 
 • Πνευμονοπαθείς 
 • Νεφροπαθείς – Ηπατοπαθείς 
 • Διαβητικοί 
 • Εργαζόμενοι που πάσχουν από ψυχικά νοσήματα – παθήσεις του θυρεοειδούς – Αναιμία 
 • Έγκυοι 
 • Παχύσαρκοι 
 • Εργαζόμενοι που λαμβάνουν φάρμακα διουρητικά – αντιεπιληπτικά – αναστολής ιόντων ασβεστίου – ορμόνες. Τετάρτη, 4 Μαΐου 2011

Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων, πρόληψη μυοσκελετικών παθήσεων

Κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων για την αποτροπή βλάβης της ράχης και της οσφυικής χώρας

1. Χαρακτηριστικά φορτίου. Η χειρωνακτική διακίνηση ενός φορτίου ενδέχεται να συνεπάγεται κίνδυνο για τη ράχη ή και την οσφυϊκή χώρα όταν το φορτίο:

 • Είναι υπερβολικά βαρύ ή υπερβολικά μεγάλο.
 • Είναι ογκώδες ή δύσκολο στο πιάσιμο.
 • Βρίσκεται σε ασταθή ισορροπία ή έχει περιεχόμενο που είναι δυνατό να μετατοπισθεί.
 • Είναι τοποθετημένο κατά τρόπο που επιβάλλει το πιάσιμο ή το χειρισμό του σε απόσταση από τον κορμό ή με σκύψιμο ή με στροφή του κορμού.
 • Είναι πιθανό, λόγω του εξωτερικού του σχήματος ή και της σύστασής του να προκαλέσει κακώσεις στον εργαζόμενο, ιδίως σε περίπτωση πρόσκρουσης.


2. Απαιτούμενη σωματική προσπάθεια. Η σωματική προσπάθεια είναι δυνατόν να συνεπάγεται κίνδυνο, ιδίως για  τη ράχη ή και την οσφυϊκή χώρα όταν:

 • Είναι υπερβολικά κοπιώδης.
 • Πραγματοποιείται μόνο με στροφή του κορμού.
 • Είναι δυνατό να συνεπάγεται απότομη μετακίνηση του φορτίου.
 • Καταβάλλεται με το σώμα σε ασταθή θέση.


3. Χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος. Τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος εργασίας είναι δυνατό να αυξήσουν τον κίνδυνο, ιδίως για τη ράχη ή και την οσφυϊκή χώρα, όταν:

 • Ο ελεύθερος χώρος, ιδίως κατά την κατακόρυφη έννοια, είναι ανεπαρκής για την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας.
 • Το δάπεδο είναι ανώμαλο και συνεπώς παρουσιάζει κινδύνους πρόσκρουσης των ποδιών κατά το βάδισμα ή είναι ολισθηρό για τα υποδήματα του εργαζόμενου.
 • Ο χώρος εργασίας ή το εργασιακό περιβάλλον δεν επιτρέπει στον εργαζόμενο να διακινήσει χειρωνακτικά το φορτίο σε ασφαλές ύψος ή με καλή στάση του σώματος του.
 • Το δάπεδο εργασίας ή η επιφάνεια πάνω στην οποία εκτελείται η εργασία παρουσιάζουν διακυμάνσεις καθ’ ύψος, γεγονός που συνεπάγεται το χειρισμό του φορτίου σε διάφορα επίπεδα.
 • Το δάπεδο ή η έδραση των ποδιών του εργαζόμενου είναι ασταθή.
 • Η θερμοκρασία, η υγρασία, η κυκλοφορία του αέρα και ο φωτισμός είναι ακατάλληλα ή ανεπαρκή ή οι κλιματολογικές συνθήκες είναι δυσμενείς.


4.  Χαρακτηριστικά της εργασίας. Η εργασία είναι δυνατόν επίσης να συνεπάγεται κίνδυνο, ιδίως για τη ράχη ή και την οσφυϊκή χώρα, όταν έχει ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Υπερβολικά συχνές ή υπερβολικά παρατεταμένες σωματικές προσπάθειες που επηρεάζουν ιδιαίτερα την σπονδυλική στήλη.
 • Ανεπαρκή χρόνο σωματικής ανάπαυσης ή ανάκτησης δυνάμεων.
 • Υπερβολικές αποστάσεις ανύψωσης, καταβίβασης ή μεταφοράς.
 • Ρυθμό εργασίας που επιβάλλεται από διαδικασία που δεν μπορεί να μεταβάλλει ο εργαζόμενος.


Προσωπικοί παράγοντες κινδύνου 
 • Ο Εργαζόμενος ενδέχεται να διατρέξει κίνδυνο όταν:
 • Έχει κατάσταση υγείας ασύμβατη ή και ακατάλληλη σωματική διάπλαση για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου.
 • Φέρει ακατάλληλα ενδύματα, υποδήματα ή άλλα προσωπικά είδη.
 • Δε διαθέτει επαρκείς γνώσεις ή δεν έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα.


Τετάρτη, 5 Ιανουαρίου 2011

Γρίπη των χοίρων (Ιός Η1Ν1)

Η SAFEMED ΕΞ.Υ.Π.Π. συμμετέχοντας στην καμπάνια ενημέρωσης των εργαζομένων για την ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ  ( Ιός Η1Ν1) με σκοπό την προφύλαξη αλλά και την αποφυγή άσκοπου πανικού, απαντά σε κρίσιμες ερωτήσεις όπως:

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ  ;
Οξεία νόσος του ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ που οφείλεται στον ιό τύπου Η1Ν1 όπως ταυτοποιήθηκε.